Молитва утренняя к тебе владыко

Молитва утренняя к тебе владыко

Молитвы утренние

Воспрянув без лености, и истрезвився, востав от сна, рцы сие:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Посем постой мало молча, дондеже утишатся вся чувствия: и тогда сотвори три поклоны, глаголя:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя, гре́шнаго.

Таже начни сице:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичны:

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́дет, / и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй, 12,

И молитву сию:

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1, святаго Макария Великаго:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́; да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2, тогожде святаго:

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3, тогожде святаго:

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4, тогожде святаго Макария:

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5, святаго Василия Великаго:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6, тогожде святаго:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7.
Песнь ко Пресвятей Богородице:

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Молитва защита перед лечением

Молитва 8,
ко Господу нашему Иисусу Христу:

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9,
к хранителю человеческия жизни Ангелу:

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва утренняя конечная,
ко Пресвятей Богородице:

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святаго,
имя котораго носиши:

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имярек), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятей Богородице:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; / благослове́на Ты в жена́х / и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых:

Спаси́, Го́споди, и поми́луй рабо́в Твои́х: отца́ моего́ духо́внаго (имярек), роди́телей мои́х (имярек), сро́дников (имярек), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имярек) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших:

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имярек), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Или вместо краткого поминовения живых и усопших здесь чти Помянник

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ мя, гре́шнаго.

Утренняя молитва

К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна востав, прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

(К Тебе, Владыка Человеколюбец, встав от сна, прибегаю и по милосердию Твоему спешу на дела Твои. Молюсь Тебе: помоги мне во всякое время во всяком деле, и избавь меня от всякого мирского худого дела и диавольского искушения, и спаси меня, и введи в Твое вечное царство. Ибо Ты мой Творец, и Промыслитель и Податель всякого добра. На Тебя вся моя надежда. И Тебе воздаю славу, ныне, и всегда, и во веки вечные. Аминь.)

Человеколюбче — любящей людей; подвизаюся — спешу, стараюсь сделать; во всякой вещи — во всяком деле; мирская злая вещь — мирское зло (нехорошее дело); диавольское поспешение — диавольское (злого духа) искушение, соблазн на зло; Сотворитель — Творец; Промысленник — промыслитель, попечитель; упование мое — надежда моя.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Похожие главы из других книг

ЛИТИЯ УТРЕННЯЯ

ЛИТИЯ УТРЕННЯЯ Как и вечерня, утреня оканчивается литией («исхождение», греч. . — не просто: «исходим») в притворе, но гораздо более краткой, состоящей только из обряда выхода в притвор и одной стихиры, если не включать в эту литию следующего за нею «оглашения Студитова».

Глава 470: Утренняя молитва /салят ад-духа /[895] , совершаемая тем, кто не находится в пути.

Глава 470: Утренняя молитва /салят ад-духа/[895], совершаемая тем, кто не находится в пути. 583 (1178). Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мой самый любимый друг[896] посоветовал мне делать три вещи, от которых я не откажусь до самой своей смерти. (Он

Утренняя молитва

Утренняя молитва К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна востав, прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в царство

Утренняя торговля

Утренняя торговля Однажды утром Бахауддин Накшбанди пришёл на бухарский базар с длинным шестом в руках. Он начал кричать хриплым голосом, пока не собралась толпа, поражённая подобным поведением человека такой репутации и достоинства.Когда собрались сотни людей,

Глава 31 Утренняя молитва

Глава 31 Утренняя молитва Утренней молитвой озаряется весь день. Св. отцы Наступает самый ответственный момент грядущего дня — утренняя молитва.Обычно плохо понимаем мы ее важность, ее значение, ее последствия и всю ее сущность.«Если вечерней молитвой душа закрывается

Утренняя молитва

Утренняя молитва К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна востав, прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое

ПЕРВАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

ПЕРВАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Записано 18 апреля 1973 года в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Тудам Дамодар Сингх, Карандхара дас адхикари, Брахмананда Свами и другие ученики. Жизнь на других планетах Шрила Прабхупада: Даже на Солнце и Луне

ВТОРАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

ВТОРАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Записано 19 апреля 1973 года в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.Шрилу Прабхупаду сопровождают д-р Сингх, Брахмананда Свами, Карандхара дас адхикари и другие ученики. Несостоятельность дарвинизма Шрила Прабхупада: Материальный мир представляет

ПЯТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

ПЯТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Записано 3 мая 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса.Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх и Брахмананда Свами. Невидимый пилот Шрила Прабхупада: Почти все люди в мире разделяют ложные представления о том, что жизнь

ВОСЬМАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

ВОСЬМАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Записано 11 мая 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса.Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх и другие ученики. Эволюция сознания Д-р Сингх: Шрила Прабхупада, в «Бхагавад-гите» я столкнулся с утверждением о том, что все 8

ОДИННАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

ОДИННАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Записано 15 мая 1973 года в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх и другие ученики. Поиски души Д-р Сингх: По мнению ученых, увидеть духовную душу очень трудно. Они говорят, что ее существование весьма

ДВЕНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

ДВЕНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Записано 17 мая 1973 года туманным утром в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх, Карандхара дас адхикари и другие ученики. Йогическое оружие Шрила Прабхупада (указывая на утренний туман): Вот вам пример

ТРИНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

ТРИНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Записано 2 декабря 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса.Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх, Хридаянанда дас Госвами, Кришнаканти дас адхикари и другие ученики. Настоящий преданный выше желаний Шрила

ПЯТНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА

ПЯТНАДЦАТАЯ УТРЕННЯЯ ПРОГУЛКА Записано 7 декабря 1973 года на берегу Тихого океана в окрестностях Лос-Анджелеса.Шрилу Прабхупаду сопровождают доктор Сингх, доктор Вольф-Ротткей и еще один ученик. Глаза, которыми можно увидеть Бога Ученик: Последние сто пятьдесят лет одной

Молитва утренняя

Молитва утренняя (читай только утром )К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав, прибегаю и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим; и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя и

Утренняя молитва[7]

Утренняя молитва[7] БОЖЕ ВЕЧНЫЙ, Царю Святый, Творче небу и земли, Иисусе Христе, Отца безначальнаго собезначальный Сыне, неизследованною благостию призвавый мя от небытия в жизнь сию, даровавый ми благодать крещения и Свышняго пакирождения, положивый печать Духа Твоего

Православные молитвы ☦

Утренние молитвы

Утреннее молитвенное правило:

Молитва «Царю Небесный»

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.»

Иной вариант молитвы «Царю Небесный».

Читать еще:  Молитва об отыскании пропавшего человека

Трисвятое

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»

(всегда произносимая трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва «Отче наш»

«Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.»

Молитва «Богородице Дево»

«Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь съ Тобою; благословенна Ты между женами и благословенъ плодъ, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душъ нашихъ.»

Другие варианты молитвы «Богородице Дево».

Молитва Пресвятой Троице «От сна восстав»

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалом 50 «Помилуй мя Боже»

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.
Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:
ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:
тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.»

Молитва «Символ веры»

«Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.
Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.
Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.
И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, говорившего через пророков.
В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.
Признаю одно крещение для прощения грехов.
Ожидаю воскресения мертвых,
и жизни будущего века. Аминь (истинно так).»

Молитва «Боже, очисти»

«Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя; да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва «К Тебе, Владыко»

«К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Ангелу-Хранителю «Святый Ангеле»

«Святый Ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.»

Молитва «Пресвятая Владычице»

«Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.»

Молитвенное призывание святаго, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (угодница Божия) (имярек), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику (скорой помощнице и молитвеннице) о душе моей.

Молитва за живых

«Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих: отца моего духовнаго (имярек), родителей моих (имярек), сродников (имярек), начальников, наставников, благодетелей (имярек) и всех православных христиан.»

Молитва о усопших

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имярек), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Утренние молитвы: сборник православных молитв

Молитва «Царю Небесный»

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.»

Иной вариант молитвы «Царю Небесный».

Трисвятое

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас»

(всегда произносимая трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва «Отче наш»

«Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.»

Молитва «Богородице Дево»

«Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь съ Тобою; благословенна Ты между женами и благословенъ плодъ, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душъ нашихъ.»

Другие варианты молитвы «Богородице Дево».

Молитва Пресвятой Троице «От сна восстав»

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалом 50 «Помилуй мя Боже»

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.
Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.
Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:
ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.
Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:
тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.»

Молитва «Символ веры»

«Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.
И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.
Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.
Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.
И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.
И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.
И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, говорившего через пророков.
В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.
Признаю одно крещение для прощения грехов.
Ожидаю воскресения мертвых,
и жизни будущего века. Аминь (истинно так).»

Молитва «Боже, очисти»

«Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя; да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва «К Тебе, Владыко»

«К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Ангелу-Хранителю «Святый Ангеле»

«Святый Ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.»

Молитва «Пресвятая Владычице»

«Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.»

Молитвенное призывание святаго, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (угодница Божия) (имярек), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику (скорой помощнице и молитвеннице) о душе моей.

Молитва за живых

«Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих: отца моего духовнаго (имярек), родителей моих (имярек), сродников (имярек), начальников, наставников, благодетелей (имярек) и всех православных христиан.»

Молитва о усопших

«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имярек), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Читать еще:  Молитва о прощении забытых грехов своих

Утренние молитвы на каждый день

Каждый новый день несет в себе новые трудности, падения и взлеты. Без божьей защиты нас быстрее настигает разочарование, уныние и беды. Молиться по утрам очень важно, чтобы в самом начале дня заручиться поддержкой Всевышнего.

Отче наш

Эта молитва является не просто универсальной, а обязательной для любого верующего христианина. Ее читают не только перед едой или в тяжелые моменты жизни, но и с утра. Открыв глаза и очнувшись ото сна, посвятите одну минуту чтению этой молитвы, чтобы отдать дань уважения небесам, ведь они пробудили вас и подарили еще один день жизни. Текст молитвы знаком всем и каждому:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Молитвы на материальное благополучие

О молитвах, которые в силах сделать нашу жизнь лучше, сказано многое. Но важно также и самим идти на встречу Богу. Ведь только с внутренней готовностью и осознанием истинного пути приходит помощь Небес.

Если вы столкнулись с денежными проблемами, вы тоже можете обратиться за помощью к Небесам. Важно только сделать это правильно, не с алчностью в душе, а прося Бога о необходимом. Узнать о молитвах на избавление от бедности на сайте православного монастыря.

Молитва пресвятой Троице

Для начала читается сам текст молитвы:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Затем можно трижды повторить: «Господи, помилуй», и завершить утреннюю молитву словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Святая Троица — это три воплощения Бога: Отец, Сын и Святой Дух. Каждая из этих составляющих является нашим помощников в земных делах. В совокупности, Троица — это и есть Бог, поэтому, читая данную молитву, вы просите нашего Создателя подарить свою милость и простить вам все ваши прегрешения — те, которые совершены преднамеренно, и те, с которыми совладать вам пока не удалось.

Молитва мытаря

«Боже, будь ко мне милостив, грешному», — так звучит самая простая из всех оберегающих молитв. Ее хорошо читать не только утром, но и перед любым начинанием, перед выходом из дома и перед трудным делом.

Не стоит недооценивать эти слова и думать, что молитва тем лучше, чем труднее и длиннее. Это абсолютно не так, потому что самое главное — это ваш духовный настрой и ваша вера, а не способности к запоминанию.

Молитва Святому Духу

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Блаженный, души наши.»

Это простая молитва — довольно редкая, сложная для восприятия, но весьма действенная и древняя. Ее можно читать перед приемом пищи и с утра.

Еще одна несложная молитва, известная почти каждому христианину:

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Первую часть до «. помилуй нас» лучше читать три раза — как читается она в церкви по правилам. Это очень легкие молитвенный текст, и именно его большинство верующих читает с утра и перед сном.

Помните о том, что важен настрой. Не читайте молитвы будучи в плохом настроении или если ваши мысли заняты чем-то другим. Нужна полная концентрация, ведь вы общаетесь с Богом. Даже простые молитвенные слова о помощи будут услышаны, если они сказаны от чистого сердца. Удачи вам, и не забывайте нажимать на кнопки и

Утренние молитвы читать

Краткое утреннее молитвенное правило

Молитва Святому Духу

Песнь Пресвятой Богородице

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Молитва первая, святого Макария Великого

Молитва того же святого

Молитва к Ангелу хранителю

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Молитва о живых

Молитва о усопших

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Утренние молитвы

Утренние молитвы должны быть для каждого верующего человека обязательным правилом. Все церковные предписания по поводу этого довольно гибкие. Если нет возможности читать утренние молитвы, то их можно слушать или просматривать видео. Кроме того не требуется заучивать молитвенные тексты, главное понимать их смысл, а проговаривать молитву можно своими словами, наполняя ее искренностью. Утренние молитвы укрепляют веру в душе и даруют надежду на благополучный исход дня.

Утренние молитвы рекомендуется читать в уединении. Если у вас нет времени, то можно выбрать несколько коротких молитвенных текстов. Но проговаривать их нужно в полном сосредоточении, не отвлекаясь ни на какие бытовые проблемы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector