Молитва пресвятой владычицы нашей богородицы и приснодевы марии

Молитва пресвятой владычицы нашей богородицы и приснодевы марии

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

28 августа

Тропарь, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, / во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице, / преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, // и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу / и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние / гроб и умерщвле́ние не удержа́ста: / я́коже бо Живота́ Ма́терь / к животу́ преста́ви // во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

Величание

Велича́ем Тя, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и всесла́вное сла́вим Успе́ние Твое́.

Задостойник

А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася, / ка́ко Де́ва восхо́дит от земли́ на Не́бо.

Побежда́ются естества́ уста́вы / в Тебе́, Де́во Чи́стая: / де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет смерть; / по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́, // спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Молитва

О Пресвята́я Богоро́дице Де́во, Влады́чице, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри Честне́йшая, а́нгельское вели́кое удивле́ние, проро́ческая высо́кая про́поведь, апо́стольская пресла́вная похвало́, святи́телей изря́дное украше́ние, му́чеников кре́пкое утвержде́ние, и́ноков спаси́тельное наставле́ние, по́стников неизнемога́ющее воздержа́ние, де́вствующих чистото́ и сла́во, ма́терей ти́хое весе́лие, младе́нцев му́дросте и наказа́ние, вдови́ц и си́рых Корми́тельнице, наги́х одея́ние, боля́щих здра́вие, пле́нников избавле́ние, по мо́рю пла́вающих тишино́, обурева́емых небу́рное приста́нище, блужда́ющих нетру́дная Наста́внице, путеше́ствующих ле́гкое прохожде́ние, тружда́ющихся благо́е поко́ище, в беда́х су́щих ско́рая Засту́пнице, оби́димых Покро́ве и прибе́жище, ненаде́ющихся наде́яние, тре́бующих Помо́щнице, печа́льных при́сное утеше́ние, ненави́димых любо́вное смире́ние, гре́шников спасе́ние и к Богу присвое́ние, правове́рных всех тве́рдое огражде́ние, непобеди́мое поможе́ние и заступле́ние! Тобо́ю нам, Влады́чице, Неви́димый ви́дим бысть, и Тебе́ мольбу́ прино́сим, Госпоже́, гре́шнии раби́ Твои́: О Преми́лостивая и Пречу́дная Све́та у́мнаго Цари́це, ро́ждшая Царя́ Христа́, Бога на́шего, Живода́вца всех, от небе́сных сла́вимая и от земны́х хва́лимая, а́нгельский у́ме, светоза́рная звездо́, святы́х Пресвяте́йшая, Влады́чице всех тва́рей, Боголе́пная Деви́це, Нескве́рная Неве́сто, пала́то Ду́ха Пресвята́го, о́гненный Престо́ле Неви́димаго Царя́, небе́сный киво́те, носи́ло Сло́ва Бо́жия, огнеобра́зная колесни́це, поко́ище Жива́го Бо́га, неизрече́нное составле́ние пло́ти Христо́вы, гнездо́ Орла́ Небе́снаго, Го́рлице Богогла́сная, Голу́бице кро́ткая, ти́хая и незло́бивая, Ма́ти чадолюби́вая, ми́лостей бе́здно, разверга́ющая ту́чу гне́ва Бо́жия, неизмери́мая глубино́, неизрече́нная та́йно, несве́домое чу́до, не рук отворе́нная Це́ркве Еди́наго Царя́ всех век, благоуха́нное кади́ло, честна́я багряни́це, Боготка́нная порфи́ро, душе́вный раю́, живоно́снаго са́да о́трасле, цве́те прекра́сный, процве́тший нам небе́сное весе́лие, гро́зде спасе́ния на́шего, ча́ше Царя́ Небе́снаго, в не́йже раствори́ся от Ду́ха Свята́го вино́ неисчерпа́емыя благода́ти, Хода́таице зако́на, зача́ло и́стинныя ве́ры Христо́вы непоколеби́мый сто́лпе, мечу́ я́рости Бо́жия на богопроти́вных, бесо́в устраше́ние, во бра́нех побежде́ние, христиа́н всех нело́жная Храни́тельнице и мира всего́ изве́стное спасе́ние! О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Влады́чице, Богоро́дице, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и яви́ ми́лость Твою́ на люде́й Твои́х, моли́ Сы́на Своего́ изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́ оби́тель на́шу и вся́ку оби́тель, и град, и страну́ ве́рных, и лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от вся́кия боле́зни и вся́каго обстоя́ния, да ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни вся́ким пра́ведным гне́вом Бо́жиим ума́лятся раби́ Твои́. Но соблюда́й и спаса́й ми́лостию Свое́ю, Госпоже́, за ны моля́щися, и поле́зное благорастворе́ние возду́ха во вре́мени пло́днаго приноше́ния нам да́руй. Облегчи́, возста́ви и поми́луй, Преми́лостивая Влады́чице, Богоро́дице препе́тая, во вся́кой беде́ и нужде́ су́щия. Помяни́ рабы́ Твоя́ и не пре́зри слез и воздыха́ния с на́шего, и обнови́ нас бла́гостию Своея́ ми́лости, да со благодаре́нием утеша́емся, обре́тше Тя Помо́щницу. Умилосе́рдися, Госпоже́ Пречи́стая, на немощны́я лю́ди Твоя́, Наде́ждо на́ша. Разсе́янныя собери́, заблу́дшия на путь пра́вый наста́ви, отпа́дшия от благочести́выя оте́ческия ве́ры па́ки возврати́, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, младе́нцы воспита́й и просла́ви сла́вящия Тя, изря́днее же — Це́рковь Сы́на Твоего́ соблюди́ и сохрани́ в долготу́ дний. О Ми́лостивая и Преми́лостивая Цари́це Небесе́ и земли́, Богоро́дице Присноде́во! Хода́тайством Твои́м поми́луй страну́ на́шу и во́инство ея́ и вся правосла́вныя христиа́ны, сохраня́ющи их под кро́вом ми́лости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́ и моли́ из Тебе́ воплощша́гося без се́мене Христа́, Бо́га на́шего, да препоя́шет ны свы́ше си́лою на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Спаси́ же и поми́луй, Госпоже́, Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны и весь при́чет церко́вный, и весь мона́шеский чин, и вся́ правове́рныя лю́ди, поклоня́ющияся и моля́щияся пред честно́ю Твое́ю ико́ною. При́зри на всех нас призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ о́чи серде́чныя ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ о нас умоли́, преста́вльшияся во благоче́стии от жития́ сего́ рабы́ Твоя́ в ве́чней жи́зни со А́нгелы и Арха́нгелы и со все́ми святы́ми причти́, да одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га предста́нут, и моли́твою Твое́ю сподо́би вся правосла́вныя христиа́ны со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниих наслажда́тися. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Ты Моле́бница на́ша те́плая к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет на умоле́ние Влады́ки, и Твои́м предста́тельством ко Престо́лу благода́ти Пресвяты́х и Животворя́щих Его́ Тайн приступа́ти дерза́ем, а́ще и недосто́йнии. Те́мже всечестны́й о́браз Твой и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся, гре́шнии, со умиле́нием припа́дающе, и любо́вию сей целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми святы́ми Богоприя́тными моли́твами дойти́ Небе́сныя безконе́чныя жи́зни и непосты́дно ста́ти в день су́дный одесну́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сла́вяще Его́ ку́пно со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м, Животворя́щим и Единосу́щным Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы Деве Марии

Иногда в нашей жизни происходят события, которые выбивают нас из колеи и нам бывает крайне необходима срочная помощь. В таких ситуациях не следует впадать в страдания и предаваться унынию, так как всегда можно обратиться к Деве Марии или Богородице, которая найдет способ помочь в любой затруднительной ситуации. Искренняя молитва Святой Деве Марии – это реальный шанс изменить ситуацию в лучшую сторону и получить духовную поддержку.

Опишем наиболее распространенные ситуации, когда необходимо обращаться с молитвой Святой Марии.

Молитвы Девы Марии для улучшения жизни

Если у вас по каким-то признакам произошли изменения вашей жизни в худшую сторону, можно читать Деве Марии ежедневно покаянные молитвы, чтобы снять с себя грехи, совершаемые вами ежедневно, часто не осознанно.

По отзывам православным христиан, лучшей покаянной молитвой Деве Марии является «Молитва ко Пресвятой Богородице, чтомая в день воскресный». Вот ее текст, который надо выучить и читать ее, искренне желая очистить душу от грехов видимых и невидимых:

О всемилостивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое! О Мати пресладкаго, перворожденнаго и всяку любовь превосходящаго Спасителя, Господа Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, Свете помраченныя души моея! К Тебе аз многогрешный припадаю, и Тебе молюся, источниче милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождешая: помилуй мя, вопию Ти болезненно, помилуй мя, всего уязвленнаго, в лютые разбойники впадшаго, и от одежды, в нюже облечемя Отец, увы мне, обнаженнаго. Тем же возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Но, Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно: воззри на мя милостивым Своим оком, и не возгнушайся мене, всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине сластей и страстей погруженнаго, лютепадшаго и возстати не могущаго: умилосердися на мя, и даждь ми руку помощи, во еже воздвигнута мя из глубины греховныя. О Радосте моя! Избави мя от обышедших мя; просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго, возстави падшаго люте: можеш ибо вся, яко Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего, и вино умиления точити ми подаждь; Тебе бо воистину едину надежду стяжах в житии моем. Не отриниу бо мене, к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего.

Также можно читать и более короткие покаянные молитвы перед ликом Богородицы.

Читать еще:  Молитва симеона нового богослова святому духу

Вот текст короткой молитвы:

Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати! К Тебе прибегаю аз, окаянный и паче всех человек грешнейший: вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою и аз, яко же корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердая Владычице, не презри мене, отчаяннаго и во гресех погибающаго; помилуймя, кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблуждшую окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Просительные молитвы к Деве Марии

В ситуациях, когда у вас постоянно происходят разные несчастья, вы можете читать просительные молитвы о помощи. Многие утверждают, что такие молитвы помогают исцелиться от страшных болезней и в случае опасности или угрозы жизни. В истории описаны случаи такого чудесного исцеления, когда человека, например, выводили из комы с помощью молитвы, и он возвращался к нормальной жизни. Надо иметь в виду, что от конкретной проблемы и от каждого недуга есть своя молитва, которую надо читать Богородице Деве Марии. Если вы не знаете, какую выбрать молитву в вашем конкретном случае, следует обратиться в храм к священнику и спросить у него совета.

Но если в трудную минуту нужно как можно скорее обратиться с молитвой к Деве Марии за помощью, советуем Вам читать несколько молитв.

Рекомендуем читать молитву «Царице моя Преблагая» перед иконой Божьей матери «Достойно есть (милующая)» или любой другой почитаемой иконой.

Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстaтельнице, скорбящих рaдосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окормимя яко стрaнна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстaтельницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомaти, яко да сохраниши мя и покрыеши вовеки веков. Аминь.

Можно читать ее в переводе на современный русский язык:

Царица моя Преблагая, Надежда моя, Богородица, Приют сирот и странников Защитница, скорбящих Радость, обиженных Покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь.

Молитва Святой деве Марии, дарующая вам поддержку, покровительство и помощь, звучит так:

О, Дева Пресвятая! Прошу, стань заступницей моей и не оставь меня без помощи и поддержки! Убереги меня от лжи и бед всяких, от горечи, страданий и злобы. Помоги мне встать на путь истинный, укрепи веру мою. Помоги мне в борьбе с врагами моими, защити от нападок и от нечисти всякой. Прошу, дай мне сил справиться с болезнями всеми и невзгодами. Исцели душу мою и помоги вновь подняться с колен. Ибо лишь ты способна помочь мне, Пресвятая Богородица, заступница наша. Славься во веки веков. Аминь.

Молитва в случае душевных невзгод, депрессии или уныния

Мы обращаемся с молитвой к Божьей матери не только в случаях неудач, неприятных событий или болезней, но и с духовными нуждами, когда наше психоэмоциональное состояние помрачнено и мы грешим тем, что впадаем в уныние, которое может приводить к затяжной депрессии. В таких случаях также необходимо молиться Деве Марии как матери Бога нашего, устоявшей в душевной скорби и сохранившей веру, надежду и любовь в своем сердце.

Текст такой душеспасительной молитвы открывает сердце молящегося и помогает ему выйти к радости. Рекомендуем читать Молитву Пресвятой Богородице, оберегающую от отчаяния и уныния:

Владычица, Пресвятая моя Богородица. Твоими всесильными и святыми мольбами перед Господом нашим отведи от меня, грешного и смиренного раба Твоего (имя), уныние, неразумие и все скверные, лукавые и богохульствующие помышления. Прошу Тебя! Отведи их от сердца моего грешного и души моей слабой. Пресвятая Богородица! Избавь меня от всяческих злых и недобрых помыслов и действий. Будь благословенна и да славится имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвы за родных и близких

Молитву Деве Марии допустимо читать не только за себя, но и за дорогих и близких людей. Так, можно молиться за родителей своих, детей, мужа, жену, сродников и других близких людей. Желательно, если есть возможность, находиться непосредственно рядом с этим человеком, но и в случае его отсутствия вы можете читать такие молитвы о помощи им и заступничестве Деве Марии.

Одна из самых сильных молитв, возносимых к Деве Марии, это молитва матери о детях (чадах) своих, об их здравии и разумении. Приводим текст наиболее чтимой молитвы за детей:

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Молитва Деве Марии о благополучии

Молитва о благополучии Святой Деве Марии выручает в случаях, когда мы теряем что-то в материальном мире или нуждаемся в приобретении каких-либо материальных ценностей, например, дома, машины, участка земли и т.п.

Молитва Деве Марии о благополучии, достатке и здравии универсальна, она поможет вам не только привлечь достаток и богатство в дом, создать благополучие для своей семьи, но поможет также исцелиться от недугов. Читается такая молитва перед иконой, которая называется «Живоносный источник» другое название этой иконы (Живоносная Источница, Живоприемный Источник или Источная).

Рекомендуется держать ее на видном месте в доме и читать ее в любую свободную минуту.

Текст молитвы Богородице пред иконой «Живоносный источник»

О Пресвятая Дево, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице, Живоносный Источник Твой, целебные дары на здравие душ и телес наших и на спасение миру точащи; подала еси нам, тем же благодарни суще усердно молим Тя, Царице Пресвятая, моли Сына Твоего и Бога нашего дати нам оставление прегрешений и всякой душе скорбящей и озлобленней милость и утешение, и от бед, скорбей и болезней освобождение. Подаждь, Госпоже, храму сему и сим людей откровение (и святей обители сей соблюдение), граду сохранение, стране нашей от напастей избавление и ограждение, да мирное зде поживем житие, и в будущем веце сподобимся видети Тебе Заступницу нашу, во славе Царства Сына Твоего и Бога нашего. Ему же слава и держава со Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь». Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой Живоносный

Молитвы от врагов, всякой беды и для мира в семье

Молитвы, читаемые Деве Марии, относятся к ней самой и ее образу, милосердному, сострадательному и способному защитить от козней врагов. Исходя из того, что нужно человеку в час обращения, он должен выбрать икону Божьей Матери, перед которой он будет читать молитву. Когда на человека наваливаются беды и его жизнь сопровождается конфликтами, появляются враги, желающие ему зла, необходимо читать молитву перед иконой Божьей Матери, именуемой «Неувядаемый цвет». Это защитная икона и молитва, поможет вернуть Вашу жизнь в спокойное и благоприятное русло.

Читать еще:  Молитва золотые ворота

Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным! Защити всех в несчастиях к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему. Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас: не отступи от нас, рабов твоих, за роптание наше. Буди нам Мать и Покровительнице, вручаем себе милостивому покрову Твоему. Приведи нас грешных к тихой и безмятежней жизни; да оплачем грехи наши. О, Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством. Защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас. О, Мати Господа, Творца нашего! Ты корень девства и неувядающий цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстями и блуждающими сердцами. Просвети наши душевныя очи, да увидим пути правды Божия. Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти, и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на Страшном Суде Сына Твоего. Ему же мы воздаем славу, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Обращение с молитвой к деве Марии перед образом этой иконы также помогает в решении семейных проблем, сохранить любящие отношения, укрепить семью и защитить семейный очаг от невзгод.

Как правильно читать молитву Деве Марии?

Основные правила обращения с молитвой Святой Деве Марии такие же, как и при чтении молитв другим святым.

  1. Это, прежде всего, искренность и вера в то, что вам помогут. Как правило, рекомендуется читать молитву перед сном или, наоборот, с утра.
  2. Место, где вы читаете молитву желательно должно быть тихим и спокойным, и чтобы вам никто и ничто не мешало сосредоточиться на самом молитвенном обращении.
  3. При чтении молитвы Деве Марии, главное всегда иметь при себе какие-то из церковных атрибутов: на себе нательный крест, перед глазами –икону или ладанку с образом святой Богородицы.
  4. Обращаться с молитвой к Богородице нужно также вежливо и уважительно, как если бы вы разговаривали с человеком, который намного вас старше.
  5. Если вы прочитали молитву хотя бы один раз, этого не всегда достаточно, лучше прочесть 3 раза текст молитвы, предварительно его заучив.
  6. Если же вам трудно читать молитву из-за старославянских слов и оборотов речи, то можно обратиться к сведущим людям за консультацией или переводом на современный русский язык. Суть молитвы не меняется от того, на каком языке вы обращаетесь к святым.

Соблюдение этих несложных правил поможет Вам в любой ситуации получить помощь и поддержку Святой девы Марии!

Молитва на Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 8/21 сентября

Молитва на Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 8/21 сентября

День, в который в Галилее в небольшом городе Назарете родилась Пречистая Дева Мария, празднуется христианской церковью как день всеобщей радости и возрождения, ведь через нее было явлено миру величайшее чудо – рождение на земле Сына Божьего.

Этот день стал началом времени исполнения древнейших предсказаний об избавлении рода человеческого от грехов и спасении его от нечистого.

Каждый год, празднуя этот день и вознося молитвы к Пресвятой Богородицы, мы прославляем ее и просим о неустанной помощи и заступничестве.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Похожие главы из других книг

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии По совершении Господом спасения рода человеческого и вознесении Его на небо, пречистая и преблагословенная Дева Мария, Матерь Божия и Ходатаица нашего спасения, среди первых христиан жила довольно

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 8(21)сентября

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 8(21)сентября Тропарь праздника, глас 4Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 25 марта (7 апреля)

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 25 марта (7 апреля) Тропарь, глас 4Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы бывает и Гавриил благодать благовествует, Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся,

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 8 сентябряНА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕНа «Господи воззвах:» стихиры на 4, глас 1Подобен: «Небесных полков:»*Иоаким и Анна торжествуют, / родив Начаток нашего спасения, / единственную Богородицу. / С ними и мы празднуя в

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 21 ноябряНА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕНа «Господи воззвах:» стихиры на 4, глас 1Подобен: Небесных полков:*Иоаким и Анна, от Господа приняв / Плод обещания – Божию Матерь, / как благоприятную жертву во храм ввели Ее в

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 25 мартаНА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕЕсли канун праздника приходится на субботу или воскресенье,На «Господи воззвах:» стихиры на 4, глас 4Подобен: Свыше призван:Сжалившись над созданием Своим, Создатель / и по

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ СЛАВНОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ СЛАВНОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕНа «Господи воззвах:» стихиры на 4, глас 1Подобен: Небесных полков:*О бессмертном успении Божией Матери / Ангельский сонм радуется: / и Она, отходя, / во обители вечные вселяется / и, к

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 8 сентябряНА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИНа Го?споди, воззва?х: стихиры на 4. Глас 1.Подобен: Небе?сных чино?в:Иоаки?м и А?нна торжествуют, / Нача?ток ро?ждше на?шего спасе?ния, / еди?ну Богоро?дицу, / с ни?миже и мы пра?зднуем

ПОКРОВ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ Месяца октября в 1–й деньНА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИСтихиры самогласны, глас 1, на 4:На Вы?шних Престо?лех почива?яй Един Бог, / превы?ше земны?х по?дал есть ви?дети Своему? уго?днику, / пребоже?ственнеи ру?це моле?бно

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ Месяца марта в 25–й день.Ведати подобает, яко навечерие Благовещения аще случится в субботу, или неделю, поется сице.НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНЕНа Господи, воззвах: стихиры на 4, глас 4.Подобен: Зва?нный

Читать еще:  Молитва о прибавлении ума детей

Слово на Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Слово на Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии I. Если когда–либо подобает человеку радоваться, торжествовать и с веселием восклицать, если (когда–либо) само время требует говорить о великом и славном и испрашивать для себя возвышенность

Слово на Преславное Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

Слово на Преславное Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы I. Прежде всего, призовем здесь Бога, не с тем, чтобы предложить слово, равное предметам [рассуждения] и достойное сути [прославляемого события] — сие совершенно превосходит человеческие надежды, — но с

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии По совершении Господом спасения рода человеческого и вознесении Его на небо, пречистая и преблагословенная Дева Мария, Матерь Божия и Ходатаица нашего спасения, среди первых христиан жила довольно

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии Тропарь, глас 4Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот

Слово на Всечестное и Божественное Рождество Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии[21]

Слово на Всечестное и Божественное Рождество Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии[21] Благослови, отче!1. Цветок является началом всякого плода; и это — совершенно очевидно; Рождество же Богоданной и предвозвещенной Богом Пречистой и Всенепорочной

Праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (Празднование 14 октября)

Праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (Празднование 14 октября) «Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит

Православная Жизнь

“Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога” – это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

Покров Пресвятой Богородицы

В воскресный день, 1 октября, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый (память 2 октября), в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал “паче лучей солнечных”. Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: “Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?” Епифаний ответил: “Вижу, святый отче, и ужасаюсь”. Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению. “Царю Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – приими всякаго человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан”. Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, “долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там”. Во Влахернской церкви сохранилась память о дивном явлении Богоматери.

В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей.

На Руси этот праздник был установлен в XII веке заботами святого князя Андрея Боголюбского. При нем же в 1165 году был построен знаменитый храм Покрова на Нерли.

Праздник Покрова Богоматери и икона Покрова – трогательный символ неустанного предстательства Владычицы за род людской – пришлись особенно по сердцу. Праздник Покрова, не будучи двунадесятым, чествуется в народном быту не менее двунадесятых.

Празднование иконы Покрова Пресвятой Богородицы совершается 14 октября по новому стилю.

Молитвы

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь, благовернии людие, светло празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:/ покрый нас честным Твоим Покровом/ и избави нас от всякаго зла,/ молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,// спасти души наша.

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы, глас 3

Дева днесь предстоит в церкви/ и с лики святых невидимо за ны молится Богу,/ Ангели со архиереи покланяются,/ апостоли же со пророки ликовствуют:// нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Величание

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим Покров Твой святый:/ Тя бо виде святый Андрей на воздусе,// за ны Христу молящуюся.

Молитва Пресвятой Богородице в праздник Покрова

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector