Русская азбучная молитва

Русская азбучная молитва

Константин Преславски Азбучная молитва Азбучна мол

„АЗБУЧНА МОЛИТВА” (893–894 г.)
Константин Преславски (ІХ-Х век)
Болгарские поэты

Константин Преславски
АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык)

Аз се моля богу с тия думи:
Боже на всяка твар и създателю
на видимите и невидимите [неща].
Господа – живия дух – изпрати
да вдъхне в сърцето ми словото,
което ще бъде за благото на всички,
живеещи в твоите заповеди.
Защото е голям светилник на живота
законът ти, светлина в пътеките на този,
който дири евангелските слова
и се моли да получи твоите дарове.
Лети сега и славянского племе.
Към кръщение се обърнаха всички,
които желаят да се нарекат твои хора;
милостта твоя, боже, молят горещо.
Но сега дай ми изобилно слово,
отче, сине и пресветий душе,
на мене, молещия помощ от тебе.
Ръцете свои издигам винаги нагоре
да получа сила и мъдрост от тебе,
защото ти даваш на достойните сила
и цериш всяко същество.
Избави ме от фараонска злоба,
дай ми херувимска мисъл и ум,
о, честна пресвета троице,
превърни скръбта ми в радост
да почна мъдро да описвам
премъдрите ти чудеса,
като приема силата на шестокрилите.
Сега вървя по дирята на учителите.
Следвайки името и делата им,
ще направя явно евангелското слово,
въздавайки хвала на троицата в божеството,
която възпява всяка възраст –
млад и стар със своя разум –
и един нов народ, въздавайки винаги хвала
на отца, сина и светия дух, комуто подобава
чест, власт и слава от всяка твар и дихание,
във всички векове и навеки. Амин.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (поэтический перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Емануил Попдимитров, 1933 г.)

Аз се Богу моля с тия думи: А
Боже-светороче, що създаде Б
видим свят и дивен свят невидим! В
Господ-дух прати ми ти в сърцето Г
да ме лъхне с пламенното слово – Д
ето, в правий път да тръгнат всички
живи в твойта заповед пречиста!
Знам, законът твой е жив светилник
и в пътеки светлина нетленна
към евангелския дар възжаждан.
Литна днес и славянското племе
милостта на кръста твой да търси.
Но на мене, който моли помощ,
отче, сине и пресвети душе –
просещ, – твойто мощно слово дай ми,
ръце вдигам да получа мъдрост,
сила, що обилно от небето
ти даряваш на вси твари живи.
Упази ме ти от горда злоба
фараонска, изцели ме, дай ми
херувимска сила шестокрила,
царю на царете! Да опиша
чудесата твои вдъхновено,
шествайки пак по пътя славен,
що учителите двама, вечно
юнни, начертаха. Да направя
явно твойто слово за народа!
На Светата троица прослава:
всяка възраст ней хвала въздава!
И народът мой Отца и Сина,
и Светия дух възвеличава –
днес, вовек веков и до амина.

АЗБУЧНА МОЛИТВА (буквальный перевод с староболгарского языка на болгарский язык: Климентина Иванова)

Аз се Богу моля с тия думи:
Боже на творението всяко и създателю
на света и видим, и невидим,
Господ Дух прати, животворящия,
за да вдъхне във сърце ми слово,
което помощ ще даде на всички,
живеещи по твоите наредби.
Защото е светило ярко на живота
законът твой и светлина по пътя (по Притч. 6:23).
Който думите евангелски жадува,
моли той и даровете твои да получи.
Лети сега и племето славянско!
Към кръщение се устремиха всички,
желаещи да се нарекат твои хора.
Милостта ти, Боже, молят крепко.
Но подай ми днес обилно слово,
Отче, Сине и Пресвети Душе,
на мене, който моля те за помощ!
Ръце нагоре аз безспир въздигам,
от тебе да получа ум и сила,
защото на достойния ти сила даваш,
а всяко естество — лекуваш.
От фараонско ме спаси лукавство
и дай ми херувимски ум и мисъл,
о, Троице, пресвята и пречестна,
във радост превърни ти мойта мъка
да почна с мъдрост здрава да описвам
премногото ти чудеса предивни.
На шестокрилите приел мощта,
аз на Учителя си следвам пътя,
Следващ делото и неговото име
ще изясня евангелското слово,
възхвалям Троицата в божество [единно],
която всяка възраст възхвалява,
млад и стар със своя си разсъдък.
Народ нов вечно слава ще въздава
Отцу и Сину, и Светому Духу,
на него чест и крепост, и прослава,
от всичко дишащо и сътворено,
за всички векове и навеки. Амин!

АЗБУЧНАЯ МОЛИТВА (перевод с староболгарского языка на церковно-славянский язык)

Аз словом сим молюся Богу:
Боже всея твари Зиждителю,
Видимым и невидимым,
Господа Духа посли Живущего,
Да вдохнет в сердце ми слово,
Еже будет на успех всем,
Живущим в заповедех Ти.
Зело бо есть светильник Жизни
Закон Твой, свет стезям,
Иже ищет Евангельска слова
И просит дары Твоя прияти.
Ко крещению обратишася вси,
Людие Твои нарещися хотяще,
Милости Твоя, Боже, просят зело,
Но мне ныне пространно слово даждь,
Отче, Сыне и Пресвятый Душе,
Просящему помощи от Тебе.
Руце бо свои выспрь воздею присно,
Силу прияти и мудрость у Тебе.
Ты бо даеши достойным силу, ипостсь же всякую целиши.
Упование всех концев земли,
Фараона мя злобы избави.
Херувимскую ми мысль и ум даждь.
О, Честная Пресвятая Троице, печаль мою на радость преложи.
Целомудренно да начну писати
Чудеса Твои предивные зело
Шестокрылатых силу восприиму
Шествую ныне по следу Учителю, имени Его и делу последуя.
Явным сотворю Евангельское слово, хвалу воздая Троице в Божестве,
Юже поет всякий возраст, юн и стар своим разумом,
Язык нов, хвалу воздая присно Отцу, Сыну и Пресвятому Духу,
Емуже честь и держава и слава от всея твари дыхания во вся веки и навеки. Аминь.

Читать еще:  Молитва за близкого человека попавшего в беду

* Азбучная молитва – одно из самых ранних болгарских стихотворений. Ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IX-Х веков. В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков – каждая такая молитва представляет собой акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Русская азбучная молитва

«Азбучная молитвы» написана учеником святого Мефодия (брата св. Кирилла), выдающимся болгарским литератором и церковным деятелем Константином Преславским (епископом Преслава Великого), жившим на рубеже IX—X веков, [1] не позже 893 года. [2] Ошибочная аттрибуция «Азбучной молитвы» святому Кириллу, просветителю славян (до принятия монашества носившему имя Константин Философ) восходит к замене оригинального заглавия словами «Сице рече святый Кирил» при извлечении из полного текста. [3]

«Азбучная молитва» представляет собой акростих, в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита. Поэтический приём акростиха использовался и до появления «Толковых азбук» у славян — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца, канонов святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской духовной литературы.

Учёные считают, что прообразом славянской «Азбучной молитвы» явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова [4] — стихотворение из 24 строк по 12 слогов, каждая из которых начинается с очередной по порядку греческого алфавита буквы. Однако этот греческий текст, в отличие от «Азбучной молитвы», не является цельным произведением, а лишь подборкой нравоучительных сентенций, вроде «плохо быть бедным, но ещё хуже разбогатеть через злое».

«Азбучная молитва» в России

«Азбучная молитва» была широко распространена в древнерусской письменной традиции, о чём свидетельствует большое количество её вариантов. К настоящему времени учёными обнаружено и опубликовано 43 списка «Азбучной молитвы» XII—XVII веков (из них 23 представляют извлечение из полного текста с ошибочной аттрибуцией св. Кириллу), все русского происхождения.

Впервые «Азбучная молитва» была издана в 1825 году в русском издании книги Иосифа Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители», в качестве приложения к которой М. П. Погодин поместил текст молитвы из двух списков: псковского 1494 года и из сборника Волоколамского монастыря XVI века. Критическое издание текста по всем спискам представлено в книге W.R. Veder. «Utrum in alterum abiturum erat?».

Варианты «Толковой азбуки»

Приводимые ниже тексты молитвы передаются современными буквами русского алфавита, за исключением первых букв акростиха, с сохранением звучания текста оригинала.

«Аз словом сим молюся Богу»

Текст обнаружен среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда-то патриарху Никону.

Аз сло́вом сим молю́ся Богу:
Бо́же, всея́ твари́ Зижди́телю,
Ви́димым и неви́димым,
Го́спода Ду́ха посли́ Живу́щаго,
Да вдохне́т в сердце́ ми сло́во,
Еже бу́дет на успе́х всем,
Живу́щим в за́поведех Ти.
Ѕело́ бо есть свети́льник жи́зни
Зако́н Твой, свет стезя́м,
Иже и́щет ева́нгельска сло́ва
І про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.
Ко креще́нию обрати́шася вси́,
Лю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,
Ми́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́.
Но мне ны́не простра́нно сло́во даждь,
О́тче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,
Прося́щему по́мощи от Тебе́.
Ру́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,
Си́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.
Ты бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.
Упова́ние всех конце́в земли́.
Фарао́на мя зло́бы изба́ви,
Херуви́мску ми мысль и ум даждь.
Ѡ, Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость переложи́.
Целому́дренно да начну́ писа́ти
Чудеса́ Твои́ преди́вные зело́,
Шестокрыла́тых си́лу восприиму́.
Ще́ствую ны́не по сле́ду учи́телю, и́мени его́ и де́лу после́дуя,
Ѣ́вным [5] сотворю́ ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Божестве́,
Ю́же пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,
Ѧзы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху,
Ему́ же честь и держа́ва и сла́ва
от всея́ тва́ри и дыхания
от вся ве́ки и наве́ки. Аминь

«Аз есмь свет миру»

Текст данной «Азбучной молитвы» из рукописного «Сборника слов и поучений», который датируется серединой XVII века, хранится в библиотеке Московского университета.

Аз есть свет ми́ру
Бог есмь пре́жде всех век
Ве́даю всю та́йну в челове́це и мысль
Глаго́лю лю́дем зако́н Мой
Добро́ есть творя́щим во́лю Мою́
Есть гнев мой на гре́шникы
Живо́т дах всей тва́ри
Ѕло есть законопресту́пником
Ни на чем Зе́млю Мою́ утверди́х
Престо́л Мой, И́же на небесе́х
І шед на а́дова врата́ сокруши́х и ве́рея желе́зная сломи́х
Ка́ко лю́дие беззако́ннии не сотвори́сте во́ли Моеа́
Лю́дие Мои́ непоко́рные
Мы́слете на Мя зла́а
Наш еси́ Бог и засту́пник
Оны́ Моя́ призову́ язы́ки и ти́и Мя просла́вят
Поко́й дах всей тва́ри Свое́й
Рече́те Ми сло́во не творя́щие во́ли Моея́, и не услы́шу вас
Сло́вом Мои́м вся́ утверди́шася
Тверда́ рука́ Твоя́, Влады́ко
Фарао́на потопи́х в Чермно́м мо́ри
Херуви́ми слу́жат мне со стра́хом
Ѿве́рзу рай христиа́ном
Ци не дах вам пи́ща в пусты́ни
Червь и огнь угото́вах на гре́шникы
Шу́мом и попали́т дубра́вы
Щито́м вооружи́хся на брань Го́ры взыгра́шася явле́нием Мои́м
Ыорда́нь освяти́ся креще́нием Мои́м
Е́ресь погуби́х
Ю́гом ве́тром разве́ю всю́ вселе́нную
Ю́же Мя проро́ци пропове́доша и апосто́ли е́же о Мне научи́ша.

Азбучная молитва

А́збучная молитва — одно из самых ранних или даже первое из славянских стихотворений. Одни ученые считают, что ее написал сам создатель славянской азбуки — святой Кирилл. Другие ученые приписывают авторство этого произведения ученику святого Мефодия, выдающемуся литератору и церковному деятелю Константину Преславскому (епископу Преслава Великого), жившему на рубеже IX — Х веков.

Читать еще:  Молитва к ангелу хранителю

В древнерусской письменной традиции азбучная молитва была широко распространена, о чем свидетельствует множество ее вариантов. К настоящему времени учеными обнаружено и опубликовано около 40 списков XII — XVII вв.
Каждая такая молитва представляет собой акростих (греч. “край строки”), в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита.

Поэтический прием акростиха использовался и до появления толковых азбук у славян — византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов. Например, азбучный акростих был использован при создании Акафиста Пресвятой Богородице, многих кондаков святого Романа Сладкопевца, канона святого Иосифа Песнописца и других произведений византийской духовной литературы.

Ученые считают, что прообразом созданных славянскими авторами азбучных молитв явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова.
«Aз словом сим молюся Богу» (обнаружена среди рукописей бывшей Патриаршей библиотеки в сборнике, принадлежавшем когда-то Патриарху Никону):

А з сло́вом сим молю́ся Бо́гу:
Б о́же всея́ твари Зижди́телю,
В и́димым и неви́димым,
Г о́спода Ду́ха посли Живу́щего,
Д а вдохне́т в сердце́ ми сло́во,
Е же бу́дет на успе́х всем,
Ж иву́щим в за́поведех Ти.
Ѕ ело́ бо есть свети́льник Жи́зни
З ако́н Твой, свет стезя́м,
И же и́щет Ева́нгельска сло́ва
I про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.
К о креще́нию обрати́шася вси́,
Л ю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,
М и́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́,
Н о мне ны́не простра́нно сло́во даждь,
О тче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,
П рося́щему по́мощи от Тебе́.
Р у́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,
С и́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.
Т ы бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.
У пова́ние всех конце́в земли́,
Ф арао́на мя зло́бы изба́ви.
Х еруви́мскую ми мысль и ум даждь.
WC , Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость преложи.
Ц елому́дренно да начну́ писа́ти
Ч удеса́ Твои́ преди́вные зело́
Ш естокрыла́тых си́лу восприиму́.
Щ е́ствую ны́не по сле́ду Учи́телю, и́мени Его́ и де́лу после́дуя.
Явн ы м сотворю́ Ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Божестве́,
Ю же пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,
Я зы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху,
Ему́же честь и держа́ва и сла́ва от всея́ тва́ри дыха́ния во вся ве́ки и наве́ки.
Ами́нь.

А з есмь свет ми́ру,
Б ог есмь пре́жде всех век,
В е́даю всю та́йну в челов́еце и мысль,
Г лаго́лю лю́дем зако́н Мой.
Д обро́ есть творя́щим во́лю Мою́,
Е сть гнев Мой на гре́шникы.
Ж иво́т дах всей тва́ри.
Ѕ ло есть законопресту́пником.
Ни на чем З е́млю утверди́х,
Престо́л мой, И же на небесе́х,
I шед на а́дова врата́ сокруши́х и ве́реи желе́зныя сломи́х.
К а́ко лю́дие беззако́нии не сотвори́сте во́ли Моеа́,
Л ю́дие Мои́ непоко́рные
М ы́слете на Мя зл́аа?!
Н аш еси́ Бог и засту́пник!
О ны Моя́ призову́ язы́ки и ти́и Мя просла́вят,
П око́й дах всей тва́ри Свое́й.
Р ече́те Ми сло́во не творя́щие во́ли Моея́, и не услы́шу вас.
С ло́вом Мои́м вся́ утверд́ишася.
Т верда́ рука́ Твоя́, Влады́ко!
Ф арао́на потопи́х в Чермн́ом мо́ри,
Х еруви́ми слу́жат Мне́ со стра́хом,
T ве́рзу рай христиа́ном.
Ц и не дах вам пи́ща в пусты́ни?
Ч ервь и огнь угото́вах на гре́шникы —
Ш у́мом и попали́т дубравы.
Щ ито́м вооружи́хся на брань, Го́ры взыгра́шася явле́нием Мои́м,
Ы орда́нь освяти́ся креще́нием Мои́м,
Ерес ь погуби́х,
Ю гом ве́тром разве́ю всю́ вселе́нную,
Юже М я пророци пропове́доша и апосто́ли е́же о Мне научи́ша.

Азбучные молитвы.
статья по русскому языку (8 класс) по теме

Доклад на Кирилло-Мефодиевских чтениях

Скачать:

Вложение Размер
azbuchnye_molitvy.doc 82 КБ

Предварительный просмотр:

(Выступление на Кирилло-Мефодиевских чтениях, май 2011 года)

Узяркина Анастасия, ученица 8 Б класса

С детства мы привыкли к буквам нашего русского алфавита и не задумываемся о том, как нам удается различным сочетанием палочек и кружков передавать любые звуки и слова. Как же возникли наши буквы? Почему они именно так изображаются на письме? Как возник у каждого народа его родной язык?

Узнать это очень трудно. Существуют только догадки и предположения. Несколько легче ответить на вопрос: как / и когда возникла у того или другого народа своя письменность.

О начале славянской письменности мы узнаем из главной русской летописи – “Повести временных лет”. На слайде вы видите, как выглядит самая древняя русская книга, которая дошла до нас.

В ней говорится о том, / как однажды славянские князья Ростислав, Святополк и Коцел отправили к византийскому царю Михаилу послов со словами: “Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил, и поучил нас, и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их”.

Царь Михаил / вызвал двух ученых братьев // – Константина и Мефодия, и “уговорил их царь и послал их в славянскую землю. Когда же братья эти пришли, начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол, богослужебная книга, часть нового завета, и Евангелие”. Вы видите, на сладе представлены некоторые иконы с изображением Кирилла и Мефодия) ( Слайд)

Совершилось это в 863 году в Болгарии. Отсюда и ведет свое начало славянская письменность. И далее читаем: “И рады были славяне, что услышали о величии Божием на своем языке”. Затем братья перевели Псалт и рь (Часть Библии, книга псалмов – религиозных песнопений), Октоих (Книга с церковными песнопениями) и другие церковные книги. (Слайд. Карта Болгарии)

С принятием христианства на Русь пришла и славянская азбука.

И в Киеве, / и в Новгороде, / и в других городах стали создавать школы для обучения славянской грамоте. Явились в Русской земле учителя из Болгарии – продолжатели дела Кирилла и Мефодия.

(Слайд. Кирилл и Мефодий со своими учениками)

Для лучшего запоминания азбуки была составлена особая молитва – Азбучная, (Слайд. Определение «Азбучной молитвы)

которая представляет собой акростих, в котором каждая строчка начинается с очередной буквы алфавита,

(Слайд. Фрагмент «Азбучной молитвы»)

Обратите внимание, на очередном слайде представлен фрагмент «Азбучной молитвы». Как видите, она написана на старославянском языке. И каждая новая строка начинается с очередной буквы алфавита.

(Слайд. «Азбучная молитва»)

«А́збучная моли́тва», иногда её называют «Толковой азбукой» — стихотворная азбука , одно из самых ранних или точнее сказать первое из славянских стихотворений .

«Аз словом сим молюся Богу»

А з сло́вом сим молю́ся Богу:
Б о́же, всея́ твари́ Зижди́телю,
В и́димым и неви́димым,
Г о́спода Ду́ха посли́ Живу́щаго,
Д а вдохне́т в сердце́ ми сло́во,
Е же бу́дет на успе́х всем,
Ж иву́щим в за́поведех Ти.
Ѕ ело́ бо есть свети́льник жи́зни
З ако́н Твой, свет стезя́м,
И же и́щет ева́нгельска сло́ва
І про́сит да́ры Твоя́ прия́ти.
К о креще́нию обрати́шася вси́,
Л ю́дие Твои́ нарещи́ся хотя́ще,
М и́лости Твоя́, Бо́же, про́сят зело́.
Н о мне ны́не простра́нно сло́во даждь,
О́ тче, Сы́не и Пресвяты́й Ду́ше,
П рося́щему по́мощи от Тебе́.
Р у́ци бо свои́ выспрь возде́ю при́сно,
С и́лу прия́ти и му́дрость у Тебе́.
Т ы бо дае́ши досто́йным си́лу, ипоста́сь же вся́кую цели́ши.
У пова́ние всех конце́в земли́.
Ф арао́на мя зло́бы изба́ви,
Х еруви́мску ми мысль и ум даждь.
Ѡ , Честна́я Пресвята́я Тро́ице, печа́ль мою́ на ра́дость переложи́.
Ц елому́дренно да начну́ писа́ти
Ч удеса́ Твои́ преди́вные зело́,
Ш естокрыла́тых си́лу восприиму́.
Щ е́ствую ны́не по сле́ду учи́телю, и́мени его́ и де́лу после́дуя,
Ѣ ́ вным [ сотворю́ ева́нгельское сло́во, хвалу́ воздая́ Тро́ице в Божестве́,
Ю́ же пое́т вся́кий во́зраст, юн и стар свои́м ра́зумом,
Ѧ зы́к нов, хвалу́ воздая́ при́сно Отцу́, Сы́ну и Пресвято́му Ду́ху,
Ему́ же честь и держа́ва и сла́ва
от всея́ тва́ри и дыхания
от вся ве́ки и наве́ки. Аминь

«Азбучная молитва» является особой формой изложения религиозных истин, раскрывая в удобной для запоминания стихотворной форме различные вопросы православного вероучения и представляет собой, как я уже говорила ранее, акростих , в котором каждая строка начинается с очередной буквы алфавита .

Перед вами простой пример акростиха (читаю стихотворение)

  • Акростих – это литературная форма : // стихотворение, в котором первые буквы каждого стиха составляют осмысленный текст ( слово , словосочетание или предложение ).
  • С ветит Солнце, люди отдыхают,
  • О блака по небу плывут
  • Т олпы пчёл на поле летают,
  • А цветы всё цветут и цветут

От античности и до средних веков выбор этой формы чаще связан с сакральными мотивами, т.е молитвами, в которых читается имя Христа, Девы Марии или с обращением поэта (к своему покровителю, собрату по перу), или с подписью, встроенной в первый столбец букв авторским именем.

Считается, что именно так использовал акростих его изобретатель, древнегреческий поэт и драматург Эпихарм

У истоков русского акростиха также стоят акростишные подписи жившего в 17 веке иеромонаха Германа, занимавшегося переложением псалмов : например, его переложение 140-го псалма показывает по первым буквам фразу «Герман монах моляся писах». (Слайд)

По поводу авторства «Азбучной молитвы » до сих пор нет единого мнения.

Согласно одной точке зрения, / первый её вариант, записанный глаголицей , был создан святым Кириллом , просветителем славян (до принятия монашества он носил имя Константин Философ .

Согласно другой точке зрения, «Азбучную молитву» в 893 — 894 годах создал ученик святого Мефодия , выдающийся литератор и церковный деятель Константин Преславский , епископ Преслава Великого , живший на рубеже 9 -10. В соответствии с данной теорией «Азбучная молитва» является частью созданного Константином Преславским «Учебного евангелия». (Слайд икона Константина Преславского )

Поэтический приём акростиха использовался и до появления «Толковых азбук» у славян .

Византийские гимнографы следовали ему при написании церковных песнопений и гимнов .

Например, азбучный акростих был использован при создании ак а фиста , // хвалебного церковного песнопения и молитвы Пресвятой Богородице , / многих кондаков , кратких церковных песен во славу Спасителя, Богородицы или святого, например кондаки во славу святого Романа Сладкопевца , // канонов . Канон – это церковное хоровое песнопение в честь святого Иосифа Песнописца или праздника, // и других произведений византийской духовной литературы.

Учёные считают, что прообразом славянской «Азбучной молитвы» явился «Алфавитарь» святого Григория Богослова – стихотворение из 24 строк, каждая из которых начинается с очередной по порядку греческого алфавита буквы. Однако этот греческий текст, в отличие от «Азбучной молитвы», не является цельным произведением, а лишь подборкой нравоучительных сентенций, вроде «плохо быть бедным, но ещё хуже разбогатеть через злое». (Слайд Богослов )

« Азбучная молитва» была широко распространена в древнерусской письменной традиции, о чём свидетельствует большое количество её вариантов.

К настоящему времени учёными обнаружено и опубликовано 38 (по некоторыхм источникам 40) списков «азбучной молитвы» 12 – 17 веков, в основном русского происхождения. (Слайд)

Впервые «Азбучная молитва» была издана в 1825 году в русском издании книги Иосифа Добровского «Кирилл и Мефодий, словенские первоучители».

Своё выступление я хочу закончить стихотворением о старославянском языке Виктора Афанасьева.

Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной Псалтири
И святоотеческих книг;
Он царственное украшенье
Церковного богослуженья,
Живой благодати родник,
Господнее нам утешенье –
Церковно-славянский язык.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector