Стихи булата окуджава молитва

Стихи булата окуджава молитва

Булат Окуджава Молитва

„МОЛИТВА”
Булат Шалвович Окуджава (1924-1997 г.)
Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев

Щом още земята ни светла е, щом още е ярък ден,
Господи мой, дай ти всекиму да не е от нищо лишен:
ум дай в главата на мъдрия, на плахия кон да дадем,
дай пари на щастливия. И не забравяй за мен.

Щом още земята ни ведра е, Господи, в твоя е власт –
на властника дай влияние, да се навластва в сласт,
дай почивка на щедрия до края на този ден.
Каин дари с разкаяние. И не забравяй за мен.

Аз зная: ти всичко можеш, че мъдър си вярвам докрай,
тъй вярва убитият воин, че с подвига чака го рай,
тъй всяко ухо почита Божия плам незрим,
тъй вярваме ние самите, незнаейки що творим!

Господи, мой Боже, зеленооки мой,
щом може Земята тревожно да търси размах и покой,
щом още в гръдта й са жарки време и огън свещен,
дай ти на всички по-малко. И не забравай за мен.
Дай ти на всички по-малко. И не забравай за мен!

Штом о́ште земя́та ни све́тла е, штом о́ште е я́рък де́н,
Го́споди мо́й, да́й ти все́киму да не́ е от ни́што лише́н:
у́м дай в глава́та на мъ́дрия, на пла́хия ко́н да даде́м,
да́й пари́ на штастли́вия. И́ не забра́вяй за ме́н.

Штом о́ште земя́та ни ве́дра е, Го́споди, в тво́я е вла́ст –
на вла́стника да́й влия́ние, да се́ навла́ства в сла́ст,
да́й почи́вка на ште́дрия до кра́я на то́зи де́н.
Ка́ин дари́ с разкая́ние. И́ не забра́вяй за ме́н.

Аз зна́я: ти вси́чко мо́жеш, че мъ́дър си вя́рвам докра́й,
тъй вя́рва уби́тият во́ин, че с по́двига ча́ка го ра́й,
тъй вся́ко ухо́ почи́та Бо́жия пла́м незри́м,
тъй вя́рваме ни́е сами́те, незна́ейки што́ твори́м!

Го́споди, мо́й Бо́же, зеленоо́ки мо́й,
штом мо́же Земя́та трево́жно да тъ́рси разма́х и поко́й,
штом о́ще в гръдта́ й са жа́рки вре́ме и о́гън свеште́н,
да́й ти на вси́чки по-ма́лко. И́ не забра́вай за ме́н.
Да́й ти на вси́чки по-ма́лко. И́ не забра́вай за ме́н!

Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев

Булат Окуджава
МОЛИТВА

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег. И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится, Господи, – Твоя власть! –
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье. И не забудь про меня.

Я знаю: Ты все умеешь, Я верую в мудрость Твою,
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
Как верит каждое ухо тихим речам Твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,
Пока Земля еще вертится, И это ей странно самой,
Пока еще хватает времени и огня,
Дай же Ты всем понемногу. И не забудь про меня.
Дай же Ты всем понемногу. И не забудь про меня!

* (перевод с русского языка на английский язык: Людмила Пургина)

While the Earth is rounding, while the light is a glare,
God, please, give for everyone all things, that they don’t have.
To a wise man, please, give a wise head, to a coward – give a steed,
To a happy man – give a gold sack. And don’t forget ’bout me.

While earth is silently rounding, God, all power Thine!,
Let those, who like the power, to satiate rule in their life,
Let’s give to a lavish man – breathing-space to day’s end, to coming evening,
Let give to Kain – the repetance. And don’t forget ’bout me.

I know: You are so mighty, I believe in Your wit,
As soldier killed trusts in Paradise, which somewhere is fated to him,
As any a silent ear believes in Your silent speech,
As all we believe, but without mind about all our deeds!

Читать еще:  Какая молитва помогает изменить судьбу

God, oh my God, with green eyes, while the Earth’s turning well,
Though It self is in doubt, how It exists in that dwell,
While it is enough time for fire and time is not over still,
Let’s give a little for everyone. And don’t forget ’bout me.

* (экспромт: Метель Весеняя)

Вот и сбылась молитва – алчный хватает власть –
Все рвущиеся к власти – берут и воруют всласть.
Щедрые на Мальдивах – время идёт к закату,
Дворцы покупают, клубы – себе, а другим заплаты.
Трусливые за границу награбленное увезли,
Маски людей на лицах. А патриот в пыли.

* (экспромт: Михаил Брук)

“Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег… И не забудь про меня”.
* Это попросил Булат Окуджава.

“Что же сбылось из этого?
Дурак получил власть.
Трусливый урвал кучу денег.
Счастливый же шанс пропасть.

Понятно и мне досталось.
Тревоги, ошибки, долги.
Похоже, с молитвой напутали
Архангелы, слуги твои.

А потому, о Господи,
Возьми все назад, к чертям.
И без тебя Вездесущего
Устрою я жизнь, но сам”.
* Это уже моя просьба.

—————
Булат Шалвович Окуджава е руски поет, писател и бард. Има грузински произход. Роден е на 9 май 1924 г. в Москва. По време на сталинските репресии през 1937 г. баща му е обвинен в шпионаж и е екзекутиран, а майка му е интернирана за 18 години в ГУЛАГ. През 1941 г. Окуджава се записва доброволец в Червената армия и участва в сраженията. След войната завършва филология в Тбилиския университет. Работи в издателство „Млада гвардия” и в сп. „Литературная газета”. Автор е на сборниците с песни и стихове „Март великодушный” (1967 г.), „Арбат, мой Арбат” (1976 г.), „Стихотворения” (1984 г.), „Избранное” (1989 г.), „Посвящается вам” (1988 г.), „Милости судьбы” (1993 г.), „Зал ожидания” (1996 г.), „Чаепитие на Арбате” (1996 г.) и др. и на историческите романи „Бедный Авросимов” (1969 г.), „Похождения Шипова, или Старинный водевиль” (1970 г.), „Путешествие дилетантов” (1976-1978 г.), „Свидание с Бонапартом” (1983 г.), „Упразднённый театр” (1993 г.). Умира на 12 юни 1997 г. във френския град Кламар.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

 • заготовки (282)
 • выпечка (233)
 • мясо (128)
 • пироги (56)
 • тортики (43)
 • новый год (23)
 • вязание (19)
 • запеканки (18)
 • Старое фото (18)
 • отели (16)
 • рыба (16)
 • блины (14)
 • картофель (14)
 • вино (11)
 • грибы (10)
 • медицина (9)
 • сыр и из него (9)
 • творожное (8)
 • капуста (7)
 • вязанные коврики (7)
 • молочное (6)
 • вышивка (6)
 • салаты (5)
 • мечты (3)
 • кулич (3)
 • курица (3)
 • салатики (3)
 • скатерти (2)
 • пельмени (1)
 • сало (1)
 • перцы (1)
 • уборка (1)
 • кабачки (1)
 • шторы (0)
 • первые блюда (0)
 • Антиквариат (57)
 • Армия (16)
 • Астрономия (21)
 • Аудио-книги (188)
 • Верность (2)
 • Видео-клипы (325)
 • Города и страны (459)
 • Гороскопы (27)
 • Дача (760)
 • Детки (21)
 • Диета (35)
 • Дизайн (60)
 • Друг (5)
 • Желания (20)
 • Женщина (154)
 • Живопись (268)
 • Жизнь (172)
 • Замки (10)
 • Зверюшки (86)
 • Знаменитые люди (176)
 • Интерьер (275)
 • История (409)
 • Книги (24)
 • Комп (118)
 • Косметика (63)
 • Кофе (37)
 • Кулинарная книга (1129)
 • Машины (31)
 • Медицинский юмор (5)
 • Мода (157)
 • Мои тесты (72)
 • Мой город (31)
 • Мой сад (19)
 • Молитвы (18)
 • Мужчины (21)
 • Музыка (403)
 • Мультиварка (40)
 • Мультики (74)
 • Надо же (189)
 • Народная медицина (19)
 • Наш мир (175)
 • Нежность (13)
 • Необычности (44)
 • Оформление дневника (57)
 • Память (7)
 • Поздравления (17)
 • Полезности (243)
 • Политика (565)
 • Притча (29)
 • Про гламурчик (22)
 • Про любовь (123)
 • Про меня (21)
 • Проза (101)
 • Психология (61)
 • Сады (6)
 • Сказки (128)
 • Смешно (17)
 • Соборы (21)
 • Спорт (10)
 • Стихи (636)
 • Судьба (6)
 • Счастье (34)
 • Театры (42)
 • Тебе (95)
 • Трогательно (33)
 • Умные мысли (172)
 • Фильмы (192)
 • Фотографии (73)
 • Фразы дня (5)
 • Фэнтази (2)
 • Цветы (138)
 • Элита (2)
 • Энциклопедии и справочники (9)
 • Ювелирные тонкости (46)
 • Юмор (381)

Музыка

Фотоальбом

Ссылки

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Друзья

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Удивительная история песни “Молитва” Булата Окуджавы

Читать еще:  Молитва о любви мужа к жене и семейном

Суббота, 10 Декабря 2016 г. 00:38 + в цитатник

Текст песни Булат Окуджава- Молитва Франсуа Вийона

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,

Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:

мудрому дай голову, трусливому дай коня,

дай счастливому денег. И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится — Господи, твоя власть!

дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,

дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.

Каину дай раскаяние. И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь, я верую в мудрость твою,

как верит солдат убитый, что он проживает в раю,

как верит каждое ухо тихим речам твоим,

как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи мой Боже, зеленоглазый мой!

Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,

пока ей еще хватает времени и огня,

дай же ты всем понемногу. И не забудь про меня.

У этой любимой всеми песни существует два названия: “Молитва” и “Молитва Франсуа Вийона” ,
и долгое время считалось, что это вольный перевод Булата Окуджавы стихотворения этого средневекового французского поэта. Однако, Булат Шалвович впоследствии признавался, что к Вийону текст песни не имеет никакого отношения. Дело в том, что стихотворение “Молитва” не принимали в печать в советские времена по идеологическим соображениям, тогда Булат Шалвович придумал новое название, и в печать взяли. Музыка была придумана позднее, сначала были напечатаны стихи.

Не на пустом месте родилась эта придумка, а как следствие большой популярности баллад Вийона в переводах Ильи Эренбурга, которые были опубликованы в журнале “Новый Мир” в конце 50-ых, а в начале 60-ых, в 1963 году Окуджава опубликовал это стихотворение.

Б. Окуджава: “Никакого отношения к Франсуа Вийону эта песня не имеет. Я написал стихи о себе, о своей жизни. Но в редакции не захотели это так печатать, и я назвал их «Молитва Франсуа Вийона». Но это было давно, теперь уже так не делают.”

История вышла крайне запутанной:)) Многие по-прежнему считают, что Окуджава перевел Вийона, и не верят признанию Б.Ш. Но я искала во французских источниках и не нашла такого стихотворения. Есть с похожим названием “Баллада с молитвой Богоматери” Ballade pour prier Notre Dame, и ее слова не похожи вовсе на “Молитву” Окуджавы.

Гениальность этой истории в удивительной убедительности легенды о переводе. Это совершенное попадание, вольная или невольная стилизация под Франсуа Вийона (и в особенности, полюбившиеся всем переводы Эренбурга).

И в международных списках песен и музыки на стихи Вийона песня Окуджавы встречается (хотя во французской Википедии всё же нет). И переводы делают уже с русского языка, по крайней мере, на английский.
И, пожалуй, я пока оставлю метку “Песни на стихи Вийона” 🙂

И еще один интересный момент. Песня начинается со слов “Пока Земля еще вертится. ” (они являются также и еще одним принятым названием песни), а во времена Франсуа Вийона, в 15-ом веке, об этом факте еще не знали. Но сторонники “переводной” версии списывают это на вольность перевода.

Молитва (песня Булата Окуджавы, исп. Евгений Никитин)

исп. Евгений Никитин

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:
мудрому дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег. И не забудь про меня.

Пока Земля еще вертится, Господи, — твоя власть! —
дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье. И не забудь про меня.

Я знаю: ты все умеешь, я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам твоим,
как веруем и мы сами, не ведая, что творим!

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой!
Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня.
дай же ты всем понемногу. И не забудь про меня.
1963

Читать еще:  Сильная молитва для выздоровления сына

Рейтинг работы: 148
Количество рецензий: 17
Количество сообщений: 23
Количество просмотров: 1030
© 27.02.2014 Евгений Никитин Бард
Свидетельство о публикации: izba-2014-996440

Татьяна Симахина Дудалькеева 24.06.2018 15:57:43
Отзыв: положительный
Спасибо огромное , Женя. Браво.

Таня! Мне тоже очень нравится эта песня Окуджавы! Спасибо большое.

ДА, ЭТА ПЕСНЯ ОКУДЖАВЫ ОСОБЕННАЯ! РАД, ЧТО ТЕБЕ ПОНРАВИЛОСЬ МОЁ ИСПОЛНЕНИЕ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Женечка,буду заходить теперь в гости,слушать твои песни!

ДА, ПЕСНЯ СИЛЬНАЯ! И СПЕЛ Я ЕЁ ПО СЛУЧАЮ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ. СПАСИБО БОЛЬШОЕ, АНТОН, ЗА ПОДДЕРЖКУ! ЗА ОТЗЫВ ХОРОШИЙ!

Юрий Букша 25.04.2014 10:02:29
Отзыв: положительный
Евгений, Вы потрясающе-молодо спели молитву Окуджавы, я сначала подумал кто-то другой поет, а потом услышал знакомый голос. Ай да Евгений ! Да, это пела Ваша душа. без единой нотки фальши. Ставлю 6 баллов по 5-бальной системе ! Браво !

Смеюсь! Ну, зачем мне лишние баллы! Главное, чтобы Душа пела! Это ведь Вы её услыхали! Рад, что понравилась песня любимого барда! Спасибо большое!

Юрий Пономарев 02.04.2014 11:18:21
Отзыв: положительный
“Каину дай раскаянье. И не забудь про меня.”

“как веруем и мы сами, не ведая, что творим!” да.

Спасибо за исполнение, Евгений!

И Вам, Юрий, спасибо за добрые слова!

Виардо 10.03.2014 12:25:24
Отзыв: положительный
Женя, Окуджава написал замечательную молитву,
но исполнение Никитина мне больше понравилось.
С удовольствием дослушала до последнего слова.
Нина)))

Нина, спасибо большое за высокую оценку! Душа моя пела!

Нина Захарова 04.03.2014 20:27:55
Отзыв: положительный
ЖЕНЯ!
До мурашек по коже.
Очень созвучно настроению и переживаниям о Судьбе всей Украины!

Больно осознавать, что наши люди на грани гражданской войны.
Будем надеяться на мудрость наших политиков!

Благодаря Окуджаве мы сейчас поем его песни и чтим память! Его песни всегда к месту и вовремя появляются в нашем репертуаре! Спасибо большое, Нина!

Надежда Ковалёнок 03.03.2014 07:16:45
Отзыв: положительный
Здравствуй, Женя!
Прости, что редко забегаю, только почту посмотреть успеваю, но мимо этой песни пройти не было сил.
Как ты потрясающе спел. Голос звенит, а гитара. дарит поистине волшебные звуки, спасибо большое, великолепно!

Гитара не моя, готовая минусовка. Но она мне очень понравилась! Главное, Надя, чтобы у тебя было желание жить, петь, дарить нам радость от твоих песен! Спасибо, что нашла несколько минуток, чтобы придти в гости!

Лена Сугробова 02.03.2014 01:52:53
Отзыв: положительный
В Белгородской, Ростовской и Брянской областях отмечают наплыв украинских беженцев.

Все активы Януковича и его окружения в Швейцарии заблокированы сроком на три года, сообщает ИА В«Интерфакс-УкраинаВ».
В«Принимая эту меру, Федеральный совет хочет избежать любого риска незаконного присвоения украинских государственных активовВ», – говорится в официальном заявлении властей конфедерации.
При юридически обоснованном запросе властей Украины активы будут возвращены в пользу украинского государства.
Санкции коснулись двадцати политиков.
Выступая на пресс – конференции в Ростове-на- Дону Янукович сказал , что преддефолтное состояние появилось после того, как на Украине началась дестабилизация ситуации в стране и Киев утратил Россию как партнера. Считает, что украинцы верили и поддерживали действие властей во время его руководства. Янукович возлагает ответственность за ситуацию в стране на власти США, которые “покровительствовали Майдану”. В выборах участвовать не будет, потому что не считает их законными.
Янукович извиняется перед бойцами “Беркута”, которые “невинно страдали”, когда в них “стреляли из нарезного оружия”, “обливали “коктейлями Молотова” и “жгли”. Отвечая про Тимошенко, он напоминает, что ее судил суд и решение выполнялось. Условия содержания ее, по словам Януковича, были “эксклюзивными”. “Ее освобождение сейчас – это вопрос, наверное, лежит в плоскости правовой, юридической”, – говорит Янукович. Повторяет, что у него ничего личного к ней нет, но подписанные ею в 2009 году соглашения о покупке газа в России принесли Украине огромные убытки.

Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину.
Верхняя палата одобрила военное вмешательство до “нормализации обстановки” на Украине.

Отлично спел ,Жень. Браво. Сейчас такие песни нужны.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector